Main content

Kiehl's er opptatt av å opprettholde de høyeste sikkerhetsstandardene for alle produktene selskapet produserer og selger. Vi overholder de strengeste standardene for produktsikkerhet, slik at kundene våre trygt kan kjøpe og bruke produktene våre. Vi ønsker at du skal vite at:

Kiehl's overholder FDA-forskriftene samt EUs 7. tillegg til kosmetikkdirektivet og kravene til sikkerhet i alle land hvor våre produkter selges.

Hver eneste ingrediens som brukes i våre produkter er grundig evaluert og testet av vårt interne sikkerhetsteam, som består av toksikologer, klinikere, farmasøyter og leger.

Alle produkter Kiehl's produserer blir screenet og testet for sikkerhet før de markedsføres til forbrukerne. Kiehl's står med stolthet bak hvert eneste produkt vi selger, og vi lover at vi alltid vil opprettholde de høyeste sikkerhetsstandardene for våre kunder over hele verden.

Hvis du ønsker mer informasjon om kosmetikksikkerhet, kan du kontakte www.cosmeticsinfo.org.

Kiehl's er opptatt av å opprettholde de høyeste sikkerhetsstandardene for alle produktene selskapet produserer og selger. Vi overholder de strengeste standardene for produktsikkerhet, slik at kundene våre trygt kan kjøpe og bruke produktene våre. Vi ønsker at du skal vite at:

Kiehl's overholder FDA-forskriftene samt EUs 7. tillegg til kosmetikkdirektivet og kravene til sikkerhet i alle land hvor våre produkter selges.

Hver eneste ingrediens som brukes i våre produkter er grundig evaluert og testet av vårt interne sikkerhetsteam, som består av toksikologer, klinikere, farmasøyter og leger.

Alle produkter Kiehl's produserer blir screenet og testet for sikkerhet før de markedsføres til forbrukerne. Kiehl's står med stolthet bak hvert eneste produkt vi selger, og vi lover at vi alltid vil opprettholde de høyeste sikkerhetsstandardene for våre kunder over hele verden.

Hvis du ønsker mer informasjon om kosmetikksikkerhet, kan du kontakte www.cosmeticsinfo.org.

Orientation message
For the best experience, please turn your device